Drukuj
Szczegóły: | Odsłony: 323

Konkurs

 

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu zaprasza na konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej pod nazwą

„Najładniejszy Stroik Wielkanocny”.

Celem jest propagowanie lokalnego i narodowego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, ocalenie od zapomnienia  form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym oraz aktywizacja dzieci i młodzieży Gminy Borowie w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

Konkurs obejmuje cztery grupy wiekowe: przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawowej klasy I-III i IV-VI oraz uczniowie  Gimnazjum.

Do sporządzenia prac konkursowych można zastosować dowolny rodzaj materiałów - wedle upodobania autora. Stroik zgodnie z założeniami konkursu powinien nawiązywać do tradycji Wielkanocnej. Każdą pracę należy podpisać wg wzoru: imię, nazwisko, klasa, szkoła.

Termin składania prac: do 16 kwietnia


Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja, która przyzna nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe zostaną oceniane przez Jury według czterech kategorii wiekowych.

Po konkursie odbędzie się wystawa zgłoszonych prac, która będzie trwała do 30 kwietnia.