Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta

 

Goście czytali przedszkolakom ze wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy Borowie wybrane książeczki polskich poetów. Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie mł. insp. Iwonie Czarnockiej, Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie ppłk Sławomirowi Głowińskiemu, Wójtowi gminy Wiesławowi Gąsce, dzielnicowemu gminy Borowie sierż. szt. Łukaszowi Rosłańcowi i dyrektorce GOK Katarzynie Iwaniec czytanie bajek szło płynnie, o czym świadczyło zachowanie dzieci, które w skupieniu słuchały wierszy znanych poetów „Lokomotywa”, „O Panu Tralalińskim”, „Zielony Pociąg”, „Lekarstwo dla Pani Kangurzycy”, „O dwunastu miesiącach”. Po przeczytaniu bajek dzieci zostały obdarowane słodkościami, przedszkolaki również miały dla gości niespodzianki, a były to pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wiersze oraz własnoręcznie wykonane kwiaty z papieru, które dzieci wręczyły czytającym w podziękowaniu za ciekawe i niecodzienne spotkanie.

            

Thursday the 23rd. .