Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta

 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbyły się "Jesienne wieczory", czyli prezentacja zespołów ludowych i gawędziarzy. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie pokazać jak wyglądał obrzęd chrzcin.

Na scenie wystąpiło pięć zespołów ludowych:
- z Woli Serockiej pod kierunkiem Henryki Kublik z widowiskiem „Kłopoty Mańki”. Przygrywała kapela ,,Jaśki", w składzie: Jan Tobiasz – harmonia, Antoni Cichecki – skrzypce, Jan Pawelec – bębenek.
- z Woli Koryckiej Górnej pod kierownictwem Marii Bienias z „Krzcinami”,
- z Lalin pod kierunkiem Marianny Łodygi z widowiskiem „Przed chrzcinami”,
- Młynek pod kierunkiem Marianny Śledź – „Kłopoty babci”,
- z Trzcińca pod kierownictwem Barbary Brodzik – „Po połogu”,
- z Woli Serockiej pod kierunkiem Henryki Kublik z widowiskiem „Kłopoty Mańki”. Przygrywała kapela ,,Jaśki", w składzie: Jan Tobiasz – harmonia, Antoni Cichecki – skrzypce, Jan Pawelec – bębenek.

Zespoły oceniane były przez jury w składzie: Wanda Księżopolska - etnograf, Ewa Wielgosz - dyrektor ZO w Borowiu, Małgorzata Piętka - dyrektor ZS w Głoskowie, Jolanta Maszkiewicz - dyrektor PSP w Iwowem i Iwona Serzysko -zastępca dyrektora ZO w Borowiu.

Wszystkie otrzymały nagrody finansowe oraz dyplomy za udział od Wandy Księżopolskiej i wójta gminy Borowie Wiesława Gąski.

 


Thursday the 16th. .