Drukuj
Szczegóły: | Odsłony: 290

 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na ścieżce ekologicznej, która powstała na zrekultywowanym wysypisku śmieci obchody Dnia Dziecka. W tym dniu bawiło się ok. 160 dzieci z klas I-II publicznych szkół podstawowych z ternu gminy Borowie. We współczesnym, zabieganym świecie często zapominamy o tym, jak ważna jest otaczająca nas przyroda. Nie pamiętamy, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do życia, czerpie on właśnie z otaczającego go środowiska.

Zorganizowanych było wiele atrakcji: mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, skok w dal, budowanie z piasku zamków i wulkanów, pogadanka poprowadzona przez policjantów na temat bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu. Był także czas na pieczenie nad wielkim ogniskiem kiełbasek, które wzmocniły fizycznie uczestników pikniku. Z życzeniami dla dzieci przybyli przedstawiciele lokalnych władz w osobach wójta gminy i sekretarz gminy, którzy poza życzeniami przywieźli ze sobą słodkie smakołyki.