Oficjalny serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu Gminna Izba Pamięci Gminna Orkiestra Dęta

 

13 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu w czytelni pojawiły się piękne, kolorowe drzewka świąteczne. Choinki były ubierane przez Zespoły Ludowe z naszej gminy, zachowując tradycje ludowe. Ozdoby na choinki były wykonywane własnoręcznie z bibuły, złotek, słomy, pierników itp. Niestety tradycyjne ubieranie choinek zanika więc nasi młodsi mieszkańcy mogli podziwiać ozdoby choinkowe naszych dziadków i pradziadków.

6 grudnia 2013r.

Gminę Borowie odwiedziło dwóch Mikołajów, którzy obdarowywali mieszkańców słodyczami. Pierwszym miejscem gdzie zagościli był Zespół Oświatowy w Borowiu. Odwiedzili najmłodszych jak i najstarszych uczniów oraz nauczycieli. Następnie odwiedzili Szkołę Podstawową w Brzuskowoli, Iwowem oraz Głoskowie. Mikołajowie odwiedzili także Ośrodek Zdrowia oraz Urząd Gminy. Swoim przybyciem wywołali uśmiech każdego mieszkańca Gminy Borowie.

 

2 grudnia 2013 roku zakończył się remont tarasu, którego celem było stworzenie warunków lokalowych i utworzenie odrębnej czytelni w budynku domu kultury dla biblioteki publicznej, a przez to zachęcenie nowych odbiorców do korzystania z zasobów biblioteki poprzez poszerzenie oferty kulturalnej i skierowanie jej do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zadanie polegało na utworzeniu czytelni o powierzchni ok. 120 m2, wcześniej nie funkcjonującej w strukturze biblioteki publicznej. Realizacja nastąpiła poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Taras został zabudowany szklanymi ścianami i połączony z istniejącymi murami, a także wyposażony. Do stworzonej czytelni zostały przeniesione stanowiska komputerowe z biblioteki. Wraz z zakupionym sprzętem komputerowym - została utworzona czytelnia informatyczna. W celu zachęcenia młodych matek do korzystania z biblioteki zostały zakupione zestawy regałów na książki dla dzieci starszych oraz zestawy zabawek dla dzieci młodszych. Zakupione meble pozwalają na stworzenie komfortowej czytelni, w której będą organizowane spotkania, wystawy a także warsztaty edukacyjne. Oprócz sprzętu komputerowego do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej został zakupiony telewizor oraz nagłośnienie, które zostanie wykorzystane w inicjatywach promujących czytelnictwo  w naszym regionie.

 

 

 

30 listopada 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury

 w Borowiu

odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatom towarzyszyli najbliżsi członkowie rodziny, a także seniorzy z terenu całej gminy zaproszeni w ramach obchodów Gminnego Dnia Seniora.

Organizowany od kilku lat przez władze samorządowe Dzień Seniora jest duzym wydarzeniem w życiu gminy, które dla wielu mieszkańców pozostanie niezapomnianym do końca zycia. Wraz z jubilatami, którzy przeżyli wspólnie pół wieku, przyszły dzieci i wnukowie, parlamentarzyści, starosta, przewodnicząca Rady Gminy i wójt, radni oraz panie ubrane w ludowe stroje. Mszę św. Celebrował proboszcz parafii.

 

Aktu dekoracji dokonał Pan Wiesław Gąska Wójt Gminy w asyście posłów na Sejm RP Pani Stanisławy Prządka i Pana Grzegorza Woźniaka, Pana Marka Chciałowskiego Starosty Garwolińskiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Pani Alicji Szaniawskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pani Stanisława Prządka, Pan Grzegorz Woźniak oraz Pan Marek Chciałowski.
Podczas uroczystości zaprezentował się zespół wokalno-taneczny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu.

 

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały następujące pary:


1.      Państwo Kazimiera i Jan Kalińscy

2.     Państwo Irena i Stanisław Karbowscy

3.     Państwo Jadwiga i Stanisław Kowalczyk

4.     Państwo Irena i Józef Malitka

5.     Państwo Celina i Stanisław Mikulscy

6.     Państwo Jadwiga i Mieczysław Osiak

7.     Państwo Krystyna i Henryk Szczepańscy

8.     Państwo Irena i Jan Zboina

9.     Państwo Władysława i Jerzy Zboina

 

 

Dziewięć ośrodków socjoterapeutycznych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Mazowsza oraz gimnazja z powiatu garwolińskiego, wzięły udział w I Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej „Borowie 2013”, który zorganizowano 27 listopada w klubie Casablanca. Ważnym elementem przeglądu była integracja młodzieży, zachęcenie do zdrowego stylu życia bez alkoholu i używek, promowanie metod rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, eliminowanie postaw rasistowskich, wypracowywanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka.


Młodzież bawiła się wspaniale, prezentując na scenie różne formy twórczości wokalnej. Z drugiej strony, na sali widzowie tańczyli, śpiewali i dopingowali swoich kolegów. Gośćmi przeglądu, którego pomysłodawcą był Łukasz Mikulski przy wsparciu Marcina Karwowskiego i kadry MOW w Borowiu, był m. in. wicestarosta garwoliński Stefan Gora, wójt gminy Borowie Wiesław Gąska, proboszcz parafii, ks. Dariusz Parafiniuk oraz dyrektor Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zbigniew Karwowski.

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu informuje o realizacji zadania pt. „Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu z przeznaczeniem na czytelnię”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Thursday the 16th. .